Iedereen heeft wellicht eens van de grondwet gehoord en weet misschien globaal te vertellen wat deze inhoudt. Echter is het moeilijk voor velen om dit enigszins gedetailleerd uit te leggen. Er zijn hele boeken vol geschreven over de grondwet en alles hierom heen. De weet zelf is uiteraard ook zeer uitgebreid en gaat in op talloze verschillende aspecten die belangrijk zijn voor onze samenleving.

 

De geschiedenis van de grondwet

De eerste Nederlandse grondwet ontstond in het jaar 1798. In deze periode werd Nederland nog bezet door de Franse troepen. Vele beginselen uit deze wet zijn nog steeds terug te zien in de wetgeving zoals wij die vandaag de dag kennen. De naam was officieel de Staatsregeling voor het Bataafsche volk.

 

Sindsdien is de grondwet tientallen keren herzien en dit is natuurlijk niet zo gek. Tijden veranderen immers continue en dat geldt voor wetten hetzelfde. De naam van de grondwet is nu Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. De laatste versie dateert uit 2017. Er zijn onder andere talloze grondrechten en grondplichten in opgenomen maar ook andere dingen. Voorbeelden hiervan zijn wat precies valt onder ons grondgebied en hoe de verdeling van de macht precies in elkaar steekt.

 

Wat is de grondwet precies?

Eigenlijk bepaald de Grondwet in grote lijnen wie de macht heeft en beslissingen mag nemen. Dit naast een aantal andere zaken zoals wat de rechten en plichten zijn van de inwoners van ons Koninkrijk en wat daarbinnen wel en niet kan. De familie van Oranje, het koningshuis dus, had in het begin veel macht maar dit was slechts van korte duur. Al in het midden van de 19de eeuw veranderde Koning Willem II dit met de komst van de Grondwet. Hier stond in dat de Koning een stuk minder macht kreeg en deze meer richting de politiek ging. Voor velen betekend dit dan ook de eerste stap in de democratie die Nederland vandaag de dag nog steeds is.

 

De Grondwet is de belangrijkste wet die een land of staat heeft omdat hieruit duidelijk wordt hoe deze daadwerkelijk is ingedeeld. Er staan in wat voor rechten mensen hebben in het gebied. Dit is in een vrijdenkend land als Nederland bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te geloven waarin je wilt. Maar er is natuurlijk nog veel meer.

 

Deze rechten en plichten zullen normaal niet heel veel veranderen binnen een Grondwet, net als de meeste dingen in deze wet. Ondanks dat deze weleens wordt aangepast gaat dit vaak om hele kleine aanpassingen. Bepaalde rechten zullen alleen worden veranderd wanneer men denkt dat dit niet anders kan en echt de enige oplossing is op dat moment. Dit zullen we naar alle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst dus niet heel snel gaan meemaken.