In principe ontstaat een rechtszaak wanneer er meerdere partij onenigheid met elkaar hebben en dit niet meer samen op kunnen lossen. Wanneer een van deze partijen zich genoodzaakt voelt om hulp in te roepen kan deze dan een procedure starten tegen de andere partij. Het kan in dat soort gevallen om veel voorkomende gevallen gaan. Wanneer er bijvoorbeeld onenigheid is tussen een werkgever en werknemer over een ontslag. Of wanneer er familieleden zijn die met elkaar worstelen over de verdeling van een erfenis. Maar in sommige gevallen gaat het om hele bijzondere zaken die uniek zijn of nog nooit eerder vertoond. Sommige rechtszaken verlopen vrij snel maar dit is niet altijd het geval. Wanneer het om grote processen gaat of om meerdere aanklachten kan een zaak soms jaren in beslag nemen.

 

Beide partijen hebben het recht om een advocaat in de arm te nemen die als het ware hun belangen behartigd tijdens een dergelijke procedure. Dit is vaak zeer verstandig aangezien een advocaat is opgeleid voor deze zaken en dus precies weet wat wel en niet te doen. Voor het inwinnen van advies is het dus veelal een must een advocaat te hebben.