Feministisch schrijfster Renate Dorrestein was absoluut geen onbekend talent in Nederland. Ze heeft het ene boek na het andere geschreven en heeft ons een gigantisch oeuvre achtergelaten: Een groot aantal romans, novelles, verhalen, essays, columns en vele artikelen in tijdschriften en kranten, maar ook autobiografisch werk.

Beknopte biografie

Renate Dorrestein (geboren in 1954) is opgegroeid in een rooms-katholiek milieu. Na het behalen van haar gymnasiumdiploma in 1972 is ze niet verder gaan studeren, maar is ze meteen gaan werken. Ze begon als journaliste bij het weekblad Panorama en in 1977 ging ze als freelance schrijfster artikelen en columns verzorgen voor onder andere het Parool, Viva en De Tijd. Ook schreef ze voor het feministische maandblad Opzij, waarvan ze in de jaren ’80 tevens redacteur was. Haar grote droom was echter om romans te schrijven, een droom die in 1983 werkelijkheid werd! Haar debuutroman “Buitenstaanders” was een groot literair succes en een bedrijfslening aangaan is een goed idee om van een bedrijf een succes te maken. Vanaf toen verscheen er bijna elk jaar wel een boek van haar hand. Ze was actief als schrijfster tot aan haar dood in 2018.

Feministisch

De tweede feministische golf in Nederland in de jaren ’70 heeft ervoor gezorgd dat een aantal feministische schrijfsters hun stem lieten horen in de Nederlandse literatuur. Schrijfsters als Hannes Meinkema, Marion Bloem, Anja Meulenbelt en Renate Dorrestein verzetten zich tegen de kleinburgerlijke normen van die tijd. Huisje, boompje, beestje was niet langer vanzelfsprekend. Thema’s als de vrije moraal, de seksualiteit van de vrouw en de legalisatie van abortus waren hot items voor deze vrijgevochten vrouwen.

Geestige schrijfstijl

Het oeuvre van Renate Dorrestein sprankelt van originaliteit. Haar schrijfstijl is ontzettend geestig, maar tegelijkertijd ook scherpzinnig en soms zelfs provocerend. Haar ongebreidelde fantasie liet haar de meest bizarre verhalen schrijven. Het diabolische plezier dat ze beleefde aan het schrijven spat ervan af. Ze schreef voornamelijk over scheve machtsverhoudingen in de samenleving, maar vooral ook die binnen het gezin en het ontwrichtende karakter daarvan. Over het wrange lot van kinderen die maar zijn overgeleverd aan ouders in zulke gezinnen. Andere thema’s waarover ze schreef zijn onder meer misplaatste schuldgevoelens, de vrouw als huis-tuin-en-keukenobject, het moederschap in al haar verschijningen, absurde eetgewoonten van vrouwen en de verseksualisering van de samenleving.

Vrouwelijke gotiek

In de 18e eeuw ontstond in Engeland het vrouwelijk gotische genre. Vrouwen voelden zich destijds bekneld als ondergeschikte tweederangs burgers in de samenleving. Het werk van Renate Dorrestein toont enige verwantschap met de gotische romans uit die tijd. Ook haar verhalen kenmerken zich door griezelige fenomenen, waanvoorstellingen, familiegeheimen, spookgestalten, spontane verdwijningen en een beklemmende atmosfeer. Verpakt in haar meeslepende en hevige schrijfstijl maakt dat haar romans extra spannend om te lezen!

Autobiografisch werk

In 1988 schreef Renate Dorrestein over de zelfmoord van haar jongere zus en in 1993 schreef ze over haar ziekte ME. Haar meest recente boek “Dagelijks werk” (2018) is haar laatste autobiografische roman geworden, Hierin heeft ze haar leven als schrijfster onder de loep genomen. Een intiem relaas van een onvergetelijke schrijfster!